Rekrutacja

(aktualizacja 13.10.2018r.):

 • Rekrutacja Uczestników semestru zimowego 2018/2019 (I stopień, semestr VII) do projektu rozpoczyna się 8 października 2018r.
  • Termin składania teczek: od 08.10.2018r. do 26.10.2018r.
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Projektu jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu projektu) oraz do złożenia go wraz z następującymi załącznikami:
  • Dokumenty należy złożyć u kierownika odpowiedzialnego za koordynację działań na danym kierunku studiów:
   • dr inż. Małgorzata OLENDER; pok. 273 (Automatyka i Robotyka),
   • dr hab. inż. Tomasz DZITKOWSKI; pok. 294 (Mechatronika),
   • dr hab. inż. Krzysztof KALINOWSKI; pok. 270 (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
  • lub w biurze projektu, w teczkach, zawierających na przedniej opis wg wzoru.

 

 • Rozmowy kwalifikacyjne dla Studentów ubiegających się o staż w ramach Projektu odbywać się będą według harmonogramu przedstawionego w późniejszym terminie.
Script logo